You have reached the website

algemene verkoopvoorwaarden

Wettelijke bepalingen

1. Toepasselijkheid van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1. Hieronder vindt u de Algemene Verkoopwaarden van Nestlé Nederland B.V. (“Nestlé Nederland”) die van toepassing zijn op uw online aankopen op de website www.dolce-gusto.nl (de “website”).

1.2. Door van deze website gebruik te maken, aanvaardt u onderworpen te zijn aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Nestlé Nederland raadt u aan ze aandachtig te lezen voor u gebruik maakt van de diensten op deze website.

1.3. Nestlé Nederland behoudt zich het recht voor onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door Nestlé Nederland van een nieuwe versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden houdt ook de acceptatie in van deze laatste versie. 

2. Registreren en wachtwoord

2.1. Als u zich op de website laat registreren, moet u er zich van vergewissen dat de gegevens die u levert juist en volledig zijn.

2.2. Gelieve Nestlé Nederland in te lichten als uw gegevens wijzigen.

2.3. U dient tijdens uw registratie een wachtwoord te kiezen als u gebruik wilt maken van deze website. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld. 

3. Bestellingen

3.1. Bestellingen kunnen enkel geplaatst worden door personen die ouder zijn dan 18 jaar.

3.2. Een door u geplaatste bestelling is een aanbod dat door Nestlé Nederland geaccepteerd dient te worden. De acceptatie volgt door middel van een e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd.

3.3. Indien de producten tijdelijk niet beschikbaar zijn, wordt dit aangegeven op de website.

3.4. Bulk bestellingen van handel- of consumentengroeperingen worden niet geaccepteerd. Nestlé Nederland behoudt zich tevens het recht voor om bestellingen te weigeren, in het bijzonder in geval van fraude.

4. Prijzen en betaling

4.1. Bestellingen worden in rekening gebracht tegen prijzen zoals die gelden op de dag van bestelling. Deze prijzen zijn inclusief BTW en verpakkingenbelasting en exclusief leveringskosten.

4.2. Betaling kan gedaan worden met de volgende kredietkaarten: Visa of Mastercard of via Ideal met de volgende banken; Rabobank, ING Bank, de Postbank, SNS Bank, ABN AMRO en bij Fortis.

4.3. Uw bestelling wordt verwerkt zodra de betaling ontvangen is. Nestlé Nederland behoudt zich het recht voor de verkoopovereenkomst te annuleren en de bestelde producten niet te leveren, indien de betaling niet volledig is of naderhand wordt ingetrokken. 

5. Reviews

Hoe schrijf ik een beoordeling?

Wil je graag jouw mening geven over één van onze producten door een review te schrijven? Dit kan heel gemakkelijk via onze productpagina, door te klikken op de knop “Reviews”.

Zodra je op “beoordeling verzenden” hebt geklikt zal je review binnen 10 dagen zijn geüpload.
Houd bij het opsturen van een review altijd onze huisregels in gedachten:

5.1. Concentreer je op je eigen ervaring met onze producten: Dit forum is gecreëerd om jouw mening te horen over NESCAFE Dolce Gusto producten.

5.2. Houd privacy van andere mensen altijd in gedachten: Deel nooit privé-informatie of foto’s van anderen in je beoordeling.
Zorg ervoor dat je niet zonder de nodige toestemming materiaal dat beschermd is door intellectuele eigendomsrechten online plaatst. Bijvoorbeeld foto’s, citaten, enz.

5.3. Houd het netjes: Misleidende, onjuiste of beledigende teksten worden niet geaccepteerd.

5.4. Geen persoonlijke aanvallen: Doorgaand op huisregel 3, voorkom agressieve, bedreigende of lasterlijke teksten gericht op andere individuen. Ook racistisch, etnisch, seksueel of godsdienst gerelateerde teksten worden niet geaccepteerd. Let a.u.b. op je woorden.

5.5. Blijf bij het onderwerp: Spam, kettingreacties, commerciële/promotionele of adverterende berichten worden niet geaccepteerd.

5.6. Blijf eerlijk: Verstuur geen inhoud die onwaar, niet accuraat of misleidend is.

Note: De inhoud vermeld op deze site laat niet noodzakelijkerwijs onze mening of standpunten zien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud afkomstig van derde partijen of websites. Wij zijn gemachtigd om reviews te verwijderen die niet in overeenstemming zijn met onze huisregels. Wij behouden het recht om deze huisregels op elk moment aan te passen.

6. Levering en transport

6.1. Nestlé Nederland spant zich in om binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling de producten te leveren.

6.2. De bestelde producten worden geleverd op het adres dat u hiertoe op de website heeft geregistreerd. Bestellingen worden enkel geleverd naar (woon)adressen binnen Nederland

6.3. Het is uw verantwoordelijkheid dat de bestelde producten op het afleveradres kunnen worden ontvangen. Indien door afwezigheid de producten niet kunnen worden afgeleverd, worden deze afgeleverd bij uw buren. U ontvangt hiervan een afleverbewijs in uw brievenbus. Indien uw buren ook niet thuis zijn, dan wordt uw bestelling de eerstvolgende werkdag opnieuw aangeboden bij het opgegeven adres. Na 4 pogingen wordt uw bestelling weer terug genomen door Nescafé Dolce Gusto en zal er terugbetaling plaatsvinden.

6.4. Voor een bestelling onder de € 25 worden verzendkosten van € 4,95 berekend. Voor een bestelling met een totale waarde van meer dan € 25 worden geen verzendkosten berekend.

6.5. U dient de producten bij ontvangst van de levering te controleren op gebreken, juist geleverde aantallen en soort. Indien u niet tevreden bent over de ontvangen producten verzoeken wij u onverwijld contact op te nemen met de klantenservice per telefoon op 0800 365 23 48 of per post op het volgende adres: Nestlé Nederland BV, Postbus 134, 1180 AC Amstelveen. 

7. Herroepingsrecht

7.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

7.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

7.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Nestlé Nederland BV, Postbus 134, 1180 AC Amstelveen, 0800-3652348, consumentenservice@nl.nestle.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

7.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8. Gevolgen van de herroeping

8.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

8.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.3 U dient de goederen onverwijld, in de originele verpakking en vergezeld van de factuur, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Echter, indien u gebruik maakt van het antwoordnummer (Nestlé Nederland, T.a.v NESCAFÉ Dolce Gusto Webshop Antwoordnummer 1199 1180 VD Amstelveen) dan kan u de goederen kosteloos terugzenden. 

8.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor capsules waarvan de verpakking werd geopend.

9. Douanerechten

Als u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het afzendland van Nestlé Nederland, wordt u beschouwd als een erkende invoerder en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de producten in ontvangst neemt. U kunt onderworpen worden aan invoerrechten of belastingen als de producten in het betreffende land aankomen.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Nestlé Nederland totdat de volledige betaling is voldaan. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering.

11. Beperkte aansprakelijkheid

11.1. De foto’s en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven worden enkel ter informatie en illustratie vermeld. Behoudens in geval van opzet en grove nalatigheid, aanvaardt Nestlé Nederland geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in of bij de foto’s of teksten op deze website.

11.2. In geen geval kan Nestlé Nederland aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse, toevallige of vervolgschade van welke aard ook (zelfs indien het ontstaan van deze schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij Nestlé Nederland) die voortvloeit uit haar producten, het gebruik daarvan, de verkoop of deze website.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden worden geregeld door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.

 

 

Nestlé Nederland B.V. 

Stroombaan 14

1181 VX

Amstelveen

Tel:0800-3652348

E-mail:consumentenservice@nl.nestle.com

KvK-nummer 33129581