Loading...

Gratis ontkalkingskit bij aankoop van min. 8 dozen naar keuze*! BESTEL HIER!

Krijg 2 STARBUCKS® Holiday Mugs* bij aankoop van min. 8 dozen STARBUCKS®!

Deal koffiemachine: - €40 op je koffiemachine en 3 dozen koffie gratis*! SHOP NU!

PROMO: GRATIS* tote bag bij aankoop van minimum €35 capsules. BESTEL HIER!

PROMO: Starbucks 6 + 2 dozen cadeau.* BESTEL HIER!

PROMO: 8 + 2 dozen gratis* BESTEL HIER!

PREMIO - Programma regels
Bezig met laden...

1.Presentatie van het NESCAFÉ® Dolce Gusto PREMIO-loyaliteitsprogramma 

Het PREMIO-loyaliteitsprogramma (“Programma”) is een aanbieding van NESCAFÉ® Dolce Gusto® Nederland (“Sponsor”) en zijn Partner Loylogic Rewards FZE (“Partner”). Leden die deelnemen aan het Programma moeten zich geregistreerd hebben en hebben ingestemd met het naleven van de programmaregels (“Regels”) en het onderstaande om geautoriseerde Leden van het Programma (“Leden”) te zijn: 

·       de huidige algemene voorwaarden van de Sponsor zijn beschikbaar ophttps://www.dolce-gusto.nl/terms-conditions/ 

·       De algemene voorwaarden van de Reward Store van de Partner en de handelaren zijn beschikbaar op https://www.dolce-gusto.nl/algemene-voorwaarden-premio  

·       De algemene voorwaarden voor de Instawards van de Partner zijn beschikbaar op www.premio.dolce-gusto.nl 

Leden kunnen Punten verdienen (hieronder gedefinieerd) voor het voltooien van in aanmerking komende activiteiten die worden beschreven op www.dolce-gusto.nl/premio. Punten die tijdens de duur van het Programma zijn verzameld, worden weergegeven in het Account van het Lid. Ze kunnen worden gebruikt om Beloningen ("Beloningen") in te wisselen op de Rewards Store-website die wordt beheerd door Partner ("Rewards Store") www.premio.dolce-gusto.nl. De beloningencatalogus die beschikbaar is in de Rewards Store kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naar goeddunken van de Sponsor of de Partner. 

De Sponsor behoudt zich het recht voor om de regels te wijzigen of het Programma op elk moment te beëindigen, ook al kunnen deze wijzigingen het vermogen van een Lid om Punten te verzamelen en in te wisselen, veranderen. De Sponsor behoudt alle rechten met betrekking tot lidmaatschap, programmabeheer, Beloningen, verdiensten en uitgifte van Punten. De Sponsor is niet aansprakelijk jegens een Lid voor eventuele wijzigingen in de regels. Als er zich een wijziging voordoet, houdt de voortdurende deelname van het Lid aan het Programma in dat hij/zij instemt met de wijzigingen. 

 

2.Hoe deelnemen 

Om deel te nemen aan het Programma moet u zich op de website van NESCAFÉ® Dolce Gusto® Nederland registreren.  

Leden die al geregistreerd zijn op www.dolce-gusto.nl worden automatisch ingeschreven voor het Programma, ervan uitgaande dat ze voldoen aan de regels en de algemene voorwaarden van de Sponsor. Leden behouden het recht om beëindiging van hun lidmaatschap aan te vragen (zie paragraaf 8. hieronder). 

Er zijn geen inschrijvingskosten en er is geen aankoop nodig om u in te schrijven voor het Programma.  

Het Programma staat alleen open voor inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder. Alleen ingeschreven Leden komen in aanmerking om Punten te verdienen.  

Leden hebben een geldig Account op www.dolce-gusto.nl nodig om deel te nemen aan het Programma. Een Lid mag slechts één Account hebben dat gebruikt wordt om Punten te sparen op www.dolce-gusto.nl. 

Elk Lid of elke persoon die meer dan één lidmaatschapsaccount of gebruikers-ID probeert te gebruiken of meer dan één identiteit aanmaakt om meer Punten te verkrijgen, zal worden gediskwalificeerd naar het absolute goeddunken van de Sponsor. Alleen de persoon die geregistreerd staat als de primaire accounthouder, kan Punten verzamelen en heeft recht op toegang tot het Programma-Account. Punten mogen voor geen enkel doel van verschillende Accounts worden gecombineerd, noch van verschillende websites van de Sponsor uit andere landen dan Nederland. De Sponsor behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen of inkomsten te verwijderen of te diskwalificeren wegens schending van de account- of programmavoorwaarden. 

U moet uw wachtwoord vertrouwelijk houden. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account. 

 

3.Hoe Punten te verzamelen 

Met het Programma kunnen geregistreerde Leden Punten verdienen tijdens het uitvoeren van in aanmerking komende acties of promoties op het Sponsorplatform, in overeenstemming met de details van die actie of promotie. 

Voor de doeleinden van het Programma kunnen "Punten" worden gebruikt om in te wisselen voor bepaalde Beloningen. Punten en hun waarden zijn: (a) bepaald door de Sponsor naar eigen goeddunken; (b) onderhevig aan verandering zonder kennisgeving; (c) kunnen variëren tussen promoties, en (d) vervallen aan het einde van het Programma, op welk moment het Programma wordt gesloten en alle resterende Punten in de ledenaccounts worden verbeurd. 

Punten vormen geen eigendom, geven een deelnemer geen verworven recht of belang en hebben geen contante waarde of equivalent in contanten. Punten kunnen niet worden verkocht, toegewezen of overgedragen. Het is Leden niet toegestaan om Punten tussen Accounts of naar andere Leden over te dragen. 

De Sponsor behoudt zich het recht voor om Punten van een Account ongeldig te maken als hij vaststelt dat dergelijke Punten ten onrechte op het Account van een Lid zijn bijgeschreven of op frauduleuze wijze zijn verkregen. 

Indien beschikbaar in het Programma, kunnen Leden een optie krijgen om deel te nemen aan promoties om extra Punten of Beloningen te winnen. 

 

4.Mededeling van Beloning 

Activiteiten voor het verdienen van Punten en de Punten zelf worden weergegeven op een speciale pagina die te vinden is op www.dolce-gusto.nl/reward/customer/info en kunnen worden opgeslagen voor beoordeling door de Sponsor. Punten verschijnen mogelijk niet onmiddellijk na het voltooien van activiteiten. Punten worden binnen een commercieel redelijke tijd weergegeven nadat ze zijn verdiend. Elk Lid heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat zijn of haar Punten correct worden bijgeschreven. Alle vragen met betrekking tot Punten die niet correct worden weergegeven, moeten binnen zeven (7) dagen na de datum van het verzamelen van Punten worden ontvangen. 

Leden moeten een minimum aantal Punten in hun Account hebben om de waarde van een beloningspunt te dekken voordat ze kunnen worden ingewisseld. Alleen Punten die in combinatie met het Programma zijn uitgegeven, kunnen worden ingewisseld voor Beloningen. Indien beschikbaar in het Programma, hebben Leden ook de mogelijkheid om Punten die zijn gebruikt voor het inwisselen van Beloningen aan te vullen met creditcardbetalingen. 

 

5.Uitgifte van Beloningen 

Punten kunnen worden ingewisseld voor verschillende Beloningen. Alle geselecteerde Beloningen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De Sponsor of Partner behoudt zich het recht voor om items te vervangen door vergelijkbare items van gelijke waarde. Om Punten in te wisselen, moeten Leden de partnerwebsite www.premio.dolce-gusto.nl bezoeken.  

Leden kunnen Beloningen selecteren (zolang de voorraad strekt) in de beloningscatalogus die door de Partner wordt beheerd. Elke Beloning heeft een vereist aantal Punten waarvoor het kan worden ingewisseld, zoals vermeld op de partnerwebsite.  

 

Het e-mailadres en/of afleveradres van de Leden is nodig om Punten in te wisselen voor Beloningen. 

Beloningspunten vervallen na 6 maanden inactiviteit in het Programma. Inactiviteit betekent dat u geen Punten verdient door het invoeren van codes of het uitgeven van Punten. Om u eraan te herinneren uw puntensaldo actief te houden, kan de Sponsor u (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving) e-mailberichten sturen. 

Voor actieve Leden behoudt de Sponsor zich het recht voor om ongebruikte Punten ouder dan 18 maanden te laten vervallen. U wordt in ieder geval geïnformeerd en u krijgt 3 maanden de tijd om ze in te wisselen voordat ze vervallen.  

 

6.Levering/retour zenden van Beloningen 

a)Levering 

Afhankelijk van het item dat door het Lid is geselecteerd als Beloning, zal het Lid de Beloning ontvangen van de entiteit die de geselecteerde Beloningen aanbiedt ("Handelaren") en, indien van toepassing, rechtstreeks via e-mail. Beloningen worden verzonden door handelaren die de door het Lid geselecteerde koopwaar aanbieden en die handelaren hebben mogelijk hun eigen regels. Bij verzending duurt het in de meeste gevallen minimaal 2 weken vanaf ontvangst van de bestelling voor verzending van Rewards per post, tenzij anders vermeld op de website van de Partner www.premio.dolce-gusto.nl. 

Alle Beloningen worden verzonden naar het postadres dat is opgegeven tijdens het inwisselen van de Beloning. Beloningen worden alleen verzonden naar adressen in Nederland. De Sponsor of Partner aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor Beloningen die worden geretourneerd als onbestelbaar zonder een doorstuuradres. 

 

b)Retourneren 

Als een Lid een probleem heeft met zijn bestelling, kan hij contact opnemen met de Sponsor via:  

·       Het contactformulier op www.dolce-gusto.nl/contact-us  

·       Per telefoon op 0800 365 2348 van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 17 uur. 

·       Per e-mail aan dolce-gusto@nl.nestle.com 

 

 

c)Aanpassen van Punten 

Zodra een Beloning voor bestelling is ingediend, wordt het vereiste aantal Punten voor de geselecteerde Beloning(en) van het Account van het Lid afgetrokken.  

Alle beschadigde of defecte Beloningen worden geaccepteerd voor een uitwisseling binnen een periode die afhankelijk is van het geselecteerde type Beloning en vermeld in de informatie voor handelaren op de beloningspagina van de website van de Partner www.premio.dolce-gusto.nl. De Sponsor zal, indien aangevraagd door het Lid, geen bezorgingsaanvragen in behandeling nemen van meer dan 6 maanden oud, vanaf de datum van de bestelling. 

Leden zijn verantwoordelijk voor de kosten van retourzending bij ruilen/retourneren van Beloningen die niet vallen onder verzendfouten, transportschade of defecte Beloningen. 

 

d)Belastingheffing op Beloningen 

Leden zijn verantwoordelijk voor eventuele belastingen die verschuldigd kunnen zijn als gevolg van de verdiende en/of ingewisselde Punten. Raadpleeg uw belastingadviseur als u belastingvragen heeft over het Programma. 

Omzetbelasting is inbegrepen op de waarde van alle gespaarde Punten. 

 

e)Voorwaarden van de Partner (leverancier van Reward Store en beloningscatalogus) 

Beloningen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die worden opgelegd door de Reward Store Partner en door handelaren zoals uiteengezet op de website van de Partner www.premio.dolce-gusto.nl. Het vervallen van cadeaubonnen of vouchers die als Beloning kunnen worden gekozen, is onderworpen aan het beleid van elke afzonderlijke handelaar.  

 

f)Verantwoordelijkheid 

De Sponsor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruik of misbruik van cadeaubonnen, vouchers of Beloningen na verzending naar het Lid. 

De Sponsor is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade met betrekking tot de Beloningen van afzonderlijke handelaren. 

De Sponsor is niet verantwoordelijk voor het onvermogen van een Lid om, om welke reden dan ook, Beloningen te accepteren, in te wisselen en/of te gebruiken.             

 

7.Wettelijke bepalingen 

De Sponsor behoudt zich het recht voor om het Programma, zonder compensatie of voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten en/of te beëindigen, inclusief het wijzigen van deze regels, enig onderdeel van het Programma, Beloningen, puntenniveaus of activiteiten, op elk moment om wat voor reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, in het geval van computer-, programmeer-, systeemfouten of andere problemen die buiten de controle van de Sponsor liggen, en die van invloed zijn op het vermogen van de Sponsor om zijn activiteiten voort te zetten zoals bedoeld. Als het Programma om welke reden dan ook niet werkt zoals gepland, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken het Programma te annuleren, beëindigen of op te schorten zonder compensatie of voorafgaande kennisgeving. 

Elke poging van een Lid om op frauduleuze wijze toegang te krijgen tot het Programma, bijvoorbeeld via een botscript of een andere brute-force aanval, zal ertoe leiden dat dat Lid niet meer wordt aanvaard en alle verzamelde Punten zullen worden verbeurd. Elk gebruik van geautomatiseerde middelen, programmatisch of robotachtig of iets dergelijks, om Punten te verzamelen, zal resulteren in een diskwalificatie van het Lid van het Programma. 

 

8.Opzegging 

Een Lid kan de deelname beëindigen door de Sponsor hiervan op de hoogte te stellen via:  

·       Het contactformulier op www.dolce-gusto.nl/contact-us  

·       Per telefoon op 0800 365 2348 van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 17 uur. 

·       Per e-mail aan dolce-gusto@nl.nestle.com 

Bij een dergelijke beëindiging kan het Lid de Punten gebruiken die zijn verzameld tot de datum van beëindiging, alle ongebruikte Punten worden verbeurd verklaard, tenzij dit bij wet verboden is. 

In aanvulling op clausule 7, kan de Sponsor het Programma naar eigen goeddunken beëindigen met een opzegtermijn van [periode invoegen]. In dit geval zal de Sponsor de Leden op de hoogte brengen van een dergelijke beëindiging, indien dit redelijk wordt geacht, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van een dergelijke kennisgeving op het platform van de Sponsor, Facebook of andere sociale media of via e-mail. Punten vervallen, onderhevig aan de toepasselijke wetgeving, vanaf de datum die door de Sponsor is vastgesteld.  

 

9.Persoonsgegevens 

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Sponsor, alleen en met zijn Partner en verkopers, persoonlijke informatie over u mag en zal verzamelen en gebruiken in verband met het Programma. Het verzamelen en gebruiken van dergelijke informatie is onderhevig aan de privacyverklaring van de Sponsor op https://www.nestle.nl/info/privacyverklaring  en Partner op [to add]. 

 

10.Contact 

Vragen over Beloningen kunnen worden gericht aan de Sponsor via:  

·       Het contactformulier op www.dolce-gusto.nl/contact-us  

·       Per telefoon op 0800 365 2348 van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 17 uur. 

·       Per e-mail aan dolce-gusto@nl.nestle.com