Loading...

Koffiedeal: 10 dozen koffie van 12,16 en 18 capsules voor maar €44,99 SHOP NU!

Cadeautip: 1 Mini Me machine + 5 dozen koffie voor €69,95*! SHOP NU!

2 STARBUCKS Kerstmokken cadeau*! BESTEL HIER!

Bezig met laden...

Algemene voorwaarden Reward Store

1. Toegang tot de Reward Store

1.1 Reward Store

De Reward Store maakt deel uit van het beloningsprogramma van Nestlé Nederland N.V.  ("KLANT"). Het gebruik van de Reward Store is uitsluitend voor in aanmerking komende LEDEN van het het loyaltyprogramma PREMIO ("LID of LEDEN") die 18 jaar of ouder zijn en die juridisch bindende overeenkomsten kunnen aangaan. De regels met betrekking tot het gebruik van de Reward Store worden hieronder uiteengezet en moeten worden gelezen in combinatie met de gebruiksvoorwaarden van het het loyaltyprogramma PREMIO.

1.2 Aanvaarding algemene voorwaarden

Door de website van de Reward Store ("Site") of een website die aan de site is gekoppeld te bezoeken en transacties via de site uit te voeren, met name door op de knoppen "IK GA AKKOORD" en/of soortgelijke te klikken, geeft u uitdrukkelijk aan dat u de regels erkent en accepteert die van toepassing zijn op de Reward Store en het Privacybeleid en cookiebeleid van de Reward Store.

1.3 Aanvaarding van elektronische communicatie

De onafhankelijke handelaren in de Reward Store (zie verderop) kunnen e-mailcommunicatie verzenden, inclusief e-mails met aankoopbevestigingen, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke elektronische communicatie voldoet aan alle wettelijke vereisten en dat dergelijke communicatie schriftelijk is. Servicecommunicatie kan niet worden afgemeld en daarom, als u deze communicatie niet wilt ontvangen, kunt u de PUNTEN van het het loyaltyprogramma PREMIO ("PUNT van PUNTEN") niet inwisselen of aankopen doen via de site.

1.4 Inwisseltypen

U kunt PUNTEN inwisselen in overeenstemming met de volgende inwisseltypen: kopen en doneren. 

1.5 Relatie tussen u en de handelaar

De beloningen bestaan uit goederen of diensten die door u zijn gekocht en door onafhankelijke handelaren, die dergelijke beloningen rechtstreeks aan u beschikbaar stellen via de Reward Store, zijn verkocht en gedistribueerd.

Elke keer dat u een beloning koopt via de Reward Store, gaat u rechtstreeks een overeenkomst aan met de betreffende handelaar. De KLANT biedt alleen de toegang en het technische platform om beloningen rechtstreeks van de handelaar in te wisselen. U gaat ermee akkoord en erkent dat afzonderlijke voorwaarden van de betreffende handelaar van toepassing zijn op eventuele beloningsinwisselingen via de Reward Store. U stemt ermee in zich te houden aan dergelijke toepasselijke voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot regels en beperkingen op beschikbaarheid, verzend- en leveringsvoorwaarden, kennisgeving van defecten, retour- en terugbetalingsbeleid, geld-terug-garanties en claim voor schade. De KLANT wordt geen partij bij de transactie tussen u en de handelaar. Lees de algemene voorwaarden van de betreffende handelaar op het tabblad “Gegevens handelaar” te vinden op de pagina van de beloning, omdat u de algemene voorwaarden van die handelaar moet accepteren voordat u een beloning inwisselt.

1.6 Gebruik van de Reward Store

U mag de Reward Store alleen gebruiken om niet-commerciële, legitieme reserveringen of beloningsaankopen te doen of te profiteren van andere inwisseltypen en mag de site of de Reward Store niet gebruiken voor andere doeleinden, waaronder het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen of beloningsaankopen of andere beloningsinwisselingen. Beloningen in de Reward Store zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment dat u de bestelling plaatst. Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van de Reward Store, machtigt u de KLANT om elke persoon die uw gegevens gebruikt als een legitieme gebruiker te beschouwen. Beloningen kunnen alleen door het LID persoonlijk worden ingewisseld. LEDEN/wettelijke voogden moeten ervoor zorgen dat de inloggegevens niet illegaal worden gebruikt. De KLANT draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van illegaal gebruik van de persoonsgegevens. De KLANT behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site te weigeren in gevallen waarin hij misbruik acht.

1.7 Beperking van het gebruik

De KLANT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitsluiting van LEDEN die de Reward Store onrechtmatig gebruiken.

2.Klantenservice

Neem voor vragen over een product dat is gekocht in de Reward Store of over uw bestelling contact op met de betreffende handelaar. Voor algemene vragen met betrekking tot de Reward Store zelf en de inwisseltypen kunt u contact opnemen met dolce-gusto@nl.nestle.com.

3. Inwisseltypen

3.1 Kopen

Via dit inwisseltype kunt u beloningen van handelaren kopen in ruil voor PUNTEN, of een combinatie van PUNTEN en creditcard. Voor elke transactie is het gebruik van ten minste één PUNT verplicht. Zie sectie 4 hieronder voor meer informatie.

3.2 Doneren

Via dit inwisseltype kunt u PUNTEN inwisselen door donaties of bijdragen te doen aan de aangewezen goede doelen van de KLANT. Donaties kunnen alleen worden gedaan in PUNTEN.

4. Beloning betalen

4.1 Algemeen

Wanneer u beloningen koopt via de Reward Store, kunt u dergelijke beloningen betalen met PUNTEN of met een combinatie van PUNTEN en creditcard.

4.2 Betaling met PUNTEN

U kunt een beloning kopen voor het aantal PUNTEN zoals aangegeven voor elke beloning in de Reward Store, op voorwaarde dat u voldoende PUNTEN beschikbaar hebt op uw account op het moment van aankoop. PUNTEN die nog niet zijn opgebouwd en op uw account zijn bijgeschreven op het moment dat u de inkooporder plaatst, zijn niet beschikbaar voor beloningsaankoop. Als u op het moment van de aankoop niet voldoende PUNTEN beschikbaar heeft op uw account, of als u liever slechts een deel van de beloningspunten betaalt, kunt u het verschil betalen met een creditcard in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. PUNTEN worden van uw account afgetrokken zodra er een beloning is gekocht.

4.3 Betaling met creditcard

U kunt een deel van de beloningsprijs betalen met een creditcard. Voor betalingen met een creditcard wordt een beveiligde Credit Card Internet Gateway Service (met bijvoorbeeld 3D Secured) gebruikt. De communicatie met de betaalgateway verloopt via https. Het bedrag zoals aangegeven in de Reward Store voor de betreffende beloning wordt door de KLANT namens de handelaar geïnd.

4.4 Wisselkoers

Het aantal PUNTEN dat nodig is voor de aankoop van een bepaalde beloning is zoals gespecificeerd op de site, kan op elk moment worden gewijzigd zonder kennisgeving aan u. Het aantal PUNTEN voor een aankoop kan verschillen van beloning tot beloning.

4.5 Omzetten in contanten

De omzetting van PUNTEN in een contant bedrag en de betaling van een dergelijk contant bedrag aan u of een soortgelijke transactie is niet mogelijk, zelfs niet in het geval van de teruggave van een beloning of de weigering van toegang tot de Reward Store.

4.6 Terugwinnen van PUNTEN

Alle beloningen die u hebt gekocht met PUNTEN die niet correct op uw account zijn gedebiteerd, kunnen op elk moment door de KLANT worden teruggevorderd zonder compensatie.

5 Verzending, afhandeling en retourneren van beloningen

5.1 Algemeen

Met betrekking tot verzend-, administratie-, retour- of andere leveringsgerelateerde zaken zijn dergelijke algemene voorwaarden zoals uiteengezet in het relevante tabblad “Gegevens handelaar” te vinden op de pagina van de beloning, in de Reward Store exclusief van toepassing.

5.2 Verzending

Beloningen worden alleen verzonden naar het adres dat expliciet is opgegeven met een specifieke beloningsopdracht. Leveringstermijnen kunnen niet worden gegarandeerd en de KLANT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mislukte leveringen veroorzaakt door onjuiste adressen, afwezigheid van de ontvanger, douaneproblemen, overmacht of andere redenen die niet onder redelijke controle van de KLANT staan. Neem contact op met de handelaar in geval van niet-levering van de beloning na de geschatte levertijd die is vermeld op de pagina met de orderbevestiging. Eventuele niet-leveringsclaims die later dan 3 maanden na de besteldatum zijn ontvangen, kunnen niet langer worden verwerkt.

5.3 Vergoedingen & belastingen

De prijzen in de Reward Store zijn inclusief alle belastingen en verzend- en administratiekosten van de handelaar, tenzij anders vermeld. Niettemin, voor sommige beloningen, kan bij u een bedrag in rekening worden gebracht en kunnen daarnaast lokale rechten en belastingen zoals bijvoorbeeld BTW en / of luxe of douanebelastingen, afhankelijk van uw lokale jurisdictie. Neem contact op met uw lokale douaneautoriteiten voordat u een beloning bestelt.

5.4 Herroepingstermijn

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, geven handelaren een herroepingstermijn van 14- dagen vanaf de dag waarop u de beloning hebt ontvangen. Gedurende deze periode hebt u het recht om de aankoop te herroepen door de handelaar op de hoogte te stellen en de ongebruikte en onbeschadigde producten binnen 14 dagen na kennisgeving aan het adres van de handelaar in de originele verpakking te retourneren. Beloningen die daarna worden geretourneerd, kunnen niet langer in aanmerking komen voor terugbetaling of omruiling, noch kunnen de PUNTEN worden terugbetaald, tenzij anders vermeld. Er is geen wachttijd voor bederfelijke of aangepaste items of voor digitale downloads – raadpleeg het tabblad “Gegevens handelaar” te vinden op de pagina van de beloning,

in de Reward Store voor meer informatie.

5.5 Retourafhandeling

In het geval dat een handelaar een retourperiode toekent die een wettelijk vereiste herroepingstermijn overschrijdt, zijn voorwaarden zoals uiteengezet op het relevante tabblad Merchant Details in de Reward Store exclusief van toepassing. In het geval van (i) retourzendingen in overeenstemming met de toepasselijke algemene voorwaarden van de betreffende handelaar, of (ii) mislukte levering als gevolg van uw fout (bijv. onvoldoende of onjuist afleveradres of geen fysieke aanvaarding van beloning op het afleveradres) kunnen kosten aan u in rekening worden gebracht voor gemaakte creditcardkosten, extra verzend- en administratiekosten en alle andere belastingen en kosten in verband daarmee. Mogelijk moet u deze kosten betalen (met een creditcard), afhankelijk van de aard van de oorspronkelijke inwisseltransactie.

5.6 Garantieperiode

In het geval van een bestaande fout in een beloning, zijn dergelijke garantieperioden, indien van toepassing, zoals uiteengezet in het betreffende tabblad “Gegevens handelaar” te vinden op de pagina van de beloning, exclusief van toepassing.

6. Persoonlijke gegevens

6.1 Verwerking van persoonsgegevens

We verwerken persoonlijke informatie zoals vereist om het loyaltyprogramma PREMIO te gebruiken, zoals uitgelegd in onze PREMIO gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

6.2 Vertrouwelijkheid van referenties

De toegang tot en het gebruik van met een wachtwoord beveiligde en/of beveiligde delen van de Reward Store is alleen beperkt tot geautoriseerde personen. Onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot deze gebieden van de website kunnen worden vervolgd. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens, inclusief uw account en wachtwoord, en voor het beperken van de toegang tot uw computer om ongeoorloofde toegang tot de Reward Store te voorkomen. U gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle inwisselings- en andere activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U moet alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de inloggegevens vertrouwelijk en veilig zijn. Stel KLANT onmiddellijk op de hoogte als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bij iemand anders bekend is geworden, of als het wachtwoord op ongeoorloofde wijze wordt of waarschijnlijk zal worden gebruikt.

7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Overeenkomstsluitende partij

Wanneer u beloningen koopt via de Reward Store, sluit u een koopovereenkomst met de relevante handelaar van het product en niet met de KLANT. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat verkopers onafhankelijke contractanten zijn en geen werknemers of agenten van de KLANT. De KLANT is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, nalatigheden, verklaringen, garanties of nalatigheid van de handelaren. De KLANT is niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk jegens u ten opzichte van beperkingen, kwalificaties of andere voorwaarden die door de handelaar worden opgelegd aan beloningen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de KLANT hierbij elk product of andere aansprakelijkheid af, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enige directe, bestraffende, speciale, gevolg-, incidentele of indirecte schade, in verband met de beloningen die door een handelaar via de Reward Store worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor enige handeling, fout, nalatigheid, letsel, verlies, ongeval, vertraging of onregelmatigheid die kan ontstaan door de schuld, nalatig of anderszins, van een dergelijke handelaar en u vrijwaart de KLANT hierbij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot hetzelfde. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit de KLANT alle aansprakelijkheid ten opzichte van u of een andere persoon van welke aard dan ook uit met betrekking tot enige nalatigheid, opzettelijk wangedrag, slechte service of andere schending van de verplichting die voortvloeit uit de levering of het niet leveren van de diensten door of namens een handelaar.

7.2 Geen garantie

De KLANT garandeert of verklaart niet dat de inhoud op de site of een website die aan de site is gekoppeld, volledig of up-to-date is. De KLANT is niet verplicht om inhoud op de site bij te werken. De KLANT kan de inhoud op de site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteren of wijzigen. De informatie, producten en beschrijvingen van beloningen en andere diensten die op de site of een gelinkte site worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, en voor zover wettelijk toegestaan, wijst de KLANT uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor dergelijke onnauwkeurigheden en fouten.

7.3 Beperking van aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord dat de KLANT en zijn gelieerde ondernemingen en een van zijn respectieve functionarissen, directeuren, werkgevers of agenten niet aansprakelijk zijn, hetzij in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voor enige indirecte, bestraffende, speciale, gevolgschade, incidentele of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, kosten van het verkrijgen van vervangende service of gemiste kansen) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site of de Reward Store, of met de vertraging of het onvermogen om de site of een gelinkte site te gebruiken, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperking van aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, de overdracht van een virus dat uw apparatuur kan infecteren, storing van mechanische of elektronische apparatuur of communicatielijnen, telefoon- of andere internet-/connectieproblemen, ongeautoriseerde toegang, diefstal, fouten van de operator, staking of andere arbeidsproblemen of enige overmacht. De KLANT kan en garandeert geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot de site of de Reward Store.

7.4 Rechtsmiddelen

De KLANT behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken die beschikbaar zijn bij de wet en in billijkheid voor elk misbruik van de site of de Reward Store en/of schendingen van deze regels, inclusief het recht om de toegang vanaf een bepaald internetadres te blokkeren en u uit te sluiten van toegang tot de Reward Store.

8. Onderaanneming

De Reward Store wordt beheerd door Loylogic namens KLANT. Betaalkaarttransacties worden verwerkt door Loylogic Inc, Seestrasse 78, 8703 Erlenbach, Zwitserland, namens de KLANT. De Loylogic-partijen zijn geen partij bij een contract met u en/of met een handelaar met betrekking tot de Reward Store. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat geen van deze partijen enige aansprakelijkheid jegens u hebben voor zover maximaal toegestaan door de wet, en, in het bijzonder, dat de beperking van de aansprakelijkheid onder paragraaf 7 hierboven van toepassing zal zijn tussen u en een van deze partijen in hun voordeel.

9. Auteursrechten en merken

De handelsmerken, logo's en servicemerken (gezamenlijk "Merken") die in de Reward Store worden weergegeven, zijn eigendom van de KLANT of van de handelaar of andere derde partij, naar gelang van het geval. Het is verboden om merken te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik als metatags op andere pagina's of sites op het internet zonder de schriftelijke toestemming van de KLANT of een andere partij die eigenaar kan zijn van de Merken. Alle informatie en inhoud, inclusief alle softwareprogramma's die beschikbaar zijn op of via de site (gezamenlijk "Inhoud") is auteursrechtelijk beschermd. Het is u verboden om inhoud die beschikbaar is op of via de site te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, licentiëren, afgeleide werken te maken of inhoud te gebruiken die beschikbaar is op of via de site voor commerciële of openbare doeleinden. U neemt er nota van dat een of meer octrooien van toepassing zijn op de functies en services die toegankelijk zijn via de Reward Store, inclusief maar niet beperkt tot: de U.S. van Loylogic. *Octrooinr. 7,698,185 en U.S. *Octrooinr. 8,533,083.

10. Wisselkoersen

Alle wisselkoersen die in de Reward Store worden weergegeven in verband met beloningstransacties zijn onder licentie van XE.com.

11. Updates van algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Alle wijzigingen worden van kracht zodra we de algemene voorwaarden op de site plaatsen. We zullen u op de hoogte stellen als deze wijzigingen van materiële aard zijn en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt per e-mail verstrekt of door een kennisgeving van de wijzigingen op de site te plaatsen.

12. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het recht van Zwitserland. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Brussel, België in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze site. Als consument profiteert u van alle vastgestelde bepalingen van de wet van het land waarin u woont. Niets in deze algemene voorwaarden, inclusief verwijzing naar deze toepasselijke clausule, doet afbreuk aan uw rechten als consument om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van de lokale wetgeving.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2021