You have reached the website

Grown respectfully

REIS VAN
DE KOFFIEBOON
NAAR JOU

NESCAFÉ PLAN

WAAROM GROWN RESPECTFULLY?

In veel koffieproducerende landen, zoals Indonesië en Brazilië, hebben koffieboeren het lastig. Ze ervaren grote uitdagingen, zoals lage productiviteit en gewasziektes, en missen de kennis van goede landbouwmethoden. De gevolgen zijn o.a. lage inkomens en geen duurzaam bodem- en watermanagement.

Daarom zijn we in 2010 gestart met een duurzaamheidsprogramma voor koffie: Het NESCAFÉ PLAN. Het doel is om het leven van de boeren en hun families te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteit van hun koffiebonen te verhogen. Ons duurzaamheidsprogramma herken je op onze verpakkingen aan het Grown Respectfully logo.
Packshot
Smaak

HET BEGIN VAN DUURZAME KOFFIE

Natuurlijk is het als grootste inkoper van koffiebonen ter wereld onze verantwoordelijkheid én in ons belang om de toekomst van koffie veilig te stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen lukt als we op een duurzamere manier koffie verbouwen. Daarmee hebben we een start gemaakt via het NESCAFÉ Plan.
Een positieve verandering met respect voor

Drie pijlers

Koffiebonen Koffiebonen
DE KOFFIEBOEREN

RESPECT VOOR DE KOFFIEBOER

Uit respect voor de koffieboeren, die aan de basis staan van ieder NESCAFÉ Dolce Gusto kopje koffie, streven wij naar een verbetering van hun leven. Zo helpen wij ze met het verhogen van de productie door het verspreiden van betere koffieplantjes. Deze plantjes zijn ziekteresistent en leveren een grotere productie van hogere kwaliteit op. Dat is belangrijk, want het betekent meer inkomsten voor de boer. We leren boeren ook over mengteelt, zodat ze naast koffie ook andere gewassen kunnen verbouwen, zoals pepers en bananen. Dit leidt tot meer en beter gespreide inkomsten per jaar. Verder zijn er de NESCAFÉ-landbouwkundigen die de koffieboeren leren duurzame landbouwtechnieken toe te passen voor een optimale opbrengst.

BETERE KOFFIEPLANTJES
BETERE KOFFIEPLANTJES
Wereldwijd zijn er meer dan 160 miljoen koffieplantjes gratis uitgedeeld. Ons streven is om in 2020 dit aantal te verhogen naar 220 miljoen plantjes.
TRANSPARANTIE
TRANSPARANTIE
De koffieboeren krijgen meer inzicht in de koffieprijzen en er wordt toegang verstrekt tot marktinformatie en een bankrekening.
HUN GEMEENSCHAP

RESPECT VOOR HUN GEMEENSCHAP

Om als koffiebedrijf succesvol te zijn, zijn de bedrijfsresultaten net zo belangrijk als de waarde voor de samenleving waarin wij werken. Dat is eigenlijk best logisch. Zonder gemeenschappen die koffiebonen produceren, is er geen koffie. Daarom willen we de algehele welvaart binnen deze gemeenschappen verbeteren en de kwaliteit van het leven verhogen.

Voor ons is het logisch dat vrouwen gelijke kansen krijgen, maar dat is niet overal zo. Vandaar dat we bijvoorbeeld Woman Empowerment-projecten initiëren om het leven van vrouwen positief te veranderen. Ook ondersteunen we ouders en verzorgers op hun reis om gezondere kinderen op te voeden door het Healthier Kids Programma.

HEALTHIER KIDS PROGRAMMA
Het is onze ambitie om in 2030 50 miljoen kinderen te helpen gezondere levens te leiden. Zo wordt er in koffieproducerende landen, zoals Indonesië, middels dit programma uitgebreide voedingseducatie geboden, inclusief kennis van voeding, hygiëne en het milieu.
WOMAN EMPOWERMENT
Maak kennis met Bamba Nihigbe Jeanette. Ze is weduwe en moeder van drie kinderen. Dankzij haar inkomsten uit koffie kunnen haar kinderen naar school. In 2013 oogstte haar plantage van drie hectare 500 kg koffie. Met onze trainingen heeft ze dat in 2016 verhoogd naar 1300 kg. Haar succes was een inspiratie voor de gemeenschap.
HEALTHIER KIDS PROGRAMMA
HEALTHIER KIDS PROGRAMMA
Het is onze ambitie om in 2030 50 miljoen kinderen te helpen gezondere levens te leiden. Zo wordt er in koffieproducerende landen, zoals Indonesië, middels dit programma uitgebreide voedingseducatie geboden, inclusief kennis van voeding, hygiëne en het milieu.
WOMAN EMPOWERMENT
WOMAN EMPOWERMENT
Maak kennis met Bamba Nihigbe Jeanette. Ze is weduwe en moeder van drie kinderen. Dankzij haar inkomsten uit koffie kunnen haar kinderen naar school. In 2013 oogstte haar plantage van drie hectare 500 kg koffie. Met onze trainingen heeft ze dat in 2016 verhoogd naar 1300 kg. Haar succes was een inspiratie voor de gemeenschap.
DE PLANEET

RESPECT VOOR ONZE PLANEET

Om koffie te kunnen blijven verbouwen, moeten we goed met onze planeet omgaan. We moeten de planeet beschermen door onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarom trainen we de boeren in nieuwe duurzame landbouwtechnieken, zodat we minder van onze planeet vragen terwijl de kwaliteit en productie van de koffieplanten worden verbeterd. Ook onze koffieplantjes leveren hier een positieve bijdrage aan, doordat deze meer ziekteresistent zijn en daardoor minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben

MINDER WATERGEBRUIK
NESCAFÉ traint duizenden boeren in Vietnam om het watergebruik met 40% te verminderen. Middels zo’n training wordt er geprobeerd de waterschaarste aan te pakken.
PLAATSELIJKE BESPROEİİNG
In Vietnam zijn 20.000 boeren geholpen om de neerslag en bodemvochtigheid te meten met blikken en plastic flessen. Nu besproeien ze gewassen alleen wanneer het nodig is.
HEALTHIER KIDS PROGRAMMA
MINDER WATERGEBRUIK
NESCAFÉ traint duizenden boeren in Vietnam om het watergebruik met 40% te verminderen. Middels zo’n training wordt er geprobeerd de waterschaarste aan te pakken.
WOMAN EMPOWERMENT
PLAATSELIJKE BESPROEİİNG
In Vietnam zijn 20.000 boeren geholpen om de neerslag en bodemvochtigheid te meten met blikken en plastic flessen. Nu besproeien ze gewassen alleen wanneer het nodig is.
ONS STREVEN

OP NAAR 100% RESPONSIBLY SOURCED KOFFIE

84% van de NESCAFÉ Dolce Gusto koffie in Nederland wordt op dit moment op een verantwoorde manier verbouwd. En we zijn hard op weg om wereldwijd onze koffieproductie volledig verantwoord te laten verlopen
DUURZAAMHEID

DUURZAME PRODUCTIE VAN KOFFIEBONEN

Wij definiëren Responsibly Sourced-koffie (verantwoord ingekochte koffie) als koffie die aan onze Responsible Sourcing Guidelines* voldoet en is gevalideerd door een derde partij. We werken hiervoor samen met bedrijven als 4C, Rainforest Alliance en UTZ. 4C is een onafhankelijk verificatiesysteem in de koffie-industrie. Deze validatie bestaat uit een aantal richtlijnen waar koffieboeren aan moeten voldoen. Deze richtlijnen gaan over zaken die je kunt controleren, zoals de verantwoorde omgang met bestrijdingsmiddelen, arbeidsomstandigheden, het milieu en veiligheid. Door onder meer samen te werken met de 4C Association weten we welk percentage van onze koffiebonen op een duurzame manier geproduceerd wordt.

*Je vindt onze Responsible Sourcing Guidelines hier.

Door naar recyclen
Smart Capsule