PROMO: 4XL-VERPAKKINGEN VOOR MAAR €29,00!* KLIK HIER!

Bezig met laden...

ACTIEVOORWAARDEN: NESCAFÉ DOLCE GUSTO – VOORJAARSPROMOTIE 2022

 

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Nestlé Nederland B.V. (hierna de "Organisator"), en zijn van toepassing op de actie " ACTIEVOORWAARDEN: NESCAFÉ DOLCE GUSTO – VOORJAARSPROMOTIE 2022 ” (hierna de "Actie").

2. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”).
3. De Nescafé Dolce Gusto verkoopvoorwaarden blijven onverkort van toepassing op aankopen in onze online webshop.

 

Voorwaarden

1. Deelnemers dienen een deelnemende NESCAFÉ® Dolce Gusto®  koffiemachine te kopen in een van de deelnemende winkels in Nederland in de periode van 1 april 2022 tot en met 31 mei 2022 om aanspraak te kunnen maken op het koffietegoed (20, 30, 40, 50 of 60 euro). Zie hieronder voor de deelnemende machines en winkels. Het is belangrijk dat de aankoopbon wordt bewaard, de datum op de aankoop bon geldt als bewijs voor de aankoopdatum.

2. De hoogte van het koffietegoed is afhankelijk van de aankoopprijs van de machine:

 

 

Aankoopprijs Koffietegoed
≥ €99 €60
≥ €89 €50
≥ €79 €40
≥ €69 €30
Vanaf> €59 €20
Minder dan €59 €0

 

3. De deelnemers dienen de gevraagde gegevens op “www.dolce-gusto.nl/promotie” (hierna de “ACTIEWEBSITE”)  in te vullen om aanspraak te maken op het koffietegoed (20, 30, 40, 50 of 60 euro). Registreren op de Actiewebsite kan tot en met 30 juni 2022.

4. Het koffietegoed is een kortingscode voor de webshop Dolce-Gusto.nl, deze kortingscode kan gebruikt worden op Dolce-Gusto.nl tot en met 31 december 2022.  

5. Deze Actie is alleen geldig voor NESCAFÉ Dolce Gusto machines die in Nederland zijn gekocht bij een van de volgende deelnemende winkels; Amazon, BCC, Bol.com (Let op! Alleen indien de aankoop gedaan is via Bol.com direct, aankopen via een Bol.com plaza partner zijn uitgesloten van deelname), Coolblue.nl, Electronic Partner, Electroworld, Expert, Fonq.nl, Home & Cook, Makro, Media Markt, Obbink (Obbink, Boxxer, Plentyparts, Independers), Wehkamp.nl en Witgoedspecialist.

6. Machines aangekocht in een andere winkel zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. 

7. De deelnemer dient in het bezit te zijn van de originele aankoop bon van een deelnemende NESCAFÉ® Dolce Gusto® koffiemachine en dient deze te bewaren tot de aanvraag is afgerond. Organisator kan de deelnemer verzoeken de originele aankoop bon op te sturen. De kassabon dient goed leesbaar te zijn en de volgende criteria te bevatten; winkelformule, 1 deelnemende NESCAFÉ® Dolce Gusto® koffiemachine, bedrag, datum, tijd en bon nummer.

8. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

9. De deelnemer mag voor maximaal 1 deelnemende NESCAFÉ® Dolce Gusto® koffiemachine per naam, emailadres en bon nummer de voucher aanvragen.

10. Iedere persoon die 18 jaar of ouder is op het moment van deelname mag deelnemen aan de Actie. De organisator is gerechtigd hiervan bewijs te vragen. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen deelnemen aan de Actie voor zover zij rechtsgeldig vertegenwoordigd worden.

11. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Organisator kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het kortingsbedrag.

12. De deelnemer dient de volgende stappen te doorlopen om de koffievoucher te activeren in de webshop van NESCAFÉ Dolce Gusto;

      1. Selecteer voor minimaal de waarde van de kortingscode de gewenste koffie in de webshop van NESCAFÉ Dolce Gusto (www.dolce-gusto.nl)

      2. Voeg deze aan je winkelmandje toe

      3. Vul de verkregen kortingscode in het daarvoor bestemde veld in (Registratie- of promotiecodes inwisselen)

      4. De aanbieding/korting wordt automatisch toegevoegd aan je mandje

Om te kunnen bestellen dien je te beschikken over een account. Rechtsboven in de webshop kun je via het icoon ‘Mijn account’ inloggen met een bestaand account of een nieuw account aanmaken.

13. De kortingscode is eenmalig te gebruiken. Deelnemers die minder koffie bestellen dan de waarde van de kortingscode ontvangen geen vergoeding voor het niet opgenomen bedrag. Dit vervalt.

14. Indien er, naar het uitsluitende oordeel van Organisator, een vermoeden van misbruik wordt geconstateerd zal er niet tot levering van het kortingsbedrag worden overgegaan. Misbruik kan worden aangemeld bij de autoriteiten.

15. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

 

Privacy

1. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Organisator met inachtneming van de privacyverklaring van Organisator, zoals vermeld op http://www.nestle.nl/info/privacyverklaring. Voor de afwikkeling van deze Actie doet Organisator beroep op derden (waaronder Actieplatform), aan wie de (persoons)gegevens worden doorgegeven. Deze derden zullen de (persoons)gegevens enkel gebruiken voor de afwikkeling van deze Actie.

2. De door de deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De deelnemer geeft Organisator toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Er bestaat voor de deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mailinformatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Organisator door het betreffende vakje op de Actiewebsite aan te vinken.

 

Aansprakelijkheid 

1.De Organisator en de daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Organisator.
2. De Organisator is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. De Organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De Organisator is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal het Kortingsbedrag waarop de deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.

 

Slotbepalingen

1. De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
2. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
3.  Voor reacties die betrekking hebben op deze Actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Nestlé Consumentenservice, tel: 0800-3652348 keuze 1, e-mail: dolce.gusto@nl.nestle.com.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 maart 2022 te Amstelveen.