You have reached the website

Grown respectfully

REIS VAN
DE KOFFIEBOON
NAAR JOU

NESCAFÉ PLAN

WAAROM HET NESCAFÉ PLAN?

In veel koffieproducerende landen, zoals Indonesië en Brazilië, hebben koffieboeren het lastig. Ze ervaren grote uitdagingen, zoals lage productiviteit en gewasziektes, en missen de kennis van goede landbouwmethoden. De gevolgen zijn o.a. lage inkomens en geen duurzaam bodem- en watermanagement.

Daarom zijn we in 2010 gestart met een duurzaamheidsprogramma voor koffie: Het NESCAFÉ PLAN. Het doel is om het leven van de boeren en hun families te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteit van hun koffiebonen te verhogen. Ons duurzaamheidsprogramma herken je op onze verpakkingen aan het Grown Respectfully logo.

HET BEGIN VAN DUURZAME KOFFIE

Natuurlijk is het als grootste koffieboneninkoper ter wereld onze verantwoordelijkheid én in ons belang om de toekomst van koffie veilig te stellen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alleen lukt als we op een duurzamere manier koffie verbouwen. Daarmee hebben we een start gemaakt via het NESCAFÉ PLAN.
Een positieve verandering met respect voor drie pijlers

Drie pijlers

Koffiebonen Koffiebonen
DE KOFFIEBOEREN

RESPECT VOOR DE KOFFIEBOER

Uit respect voor de koffieboeren, die aan de basis staan van ieder NESCAFÉ Dolce Gusto kopje koffie, streven wij naar een verbetering van hun leven. Zo helpen wij ze met het verhogen van de productie door het verspreiden van betere koffieplantjes. Deze plantjes zijn ziekteresistent en leveren een grotere productie van hogere kwaliteit op. Dat is belangrijk, want het betekent meer inkomsten voor de boer. We leren boeren ook over mengteelt, zodat ze naast koffie ook andere gewassen kunnen verbouwen, zoals pepers en bananen. Dit leidt tot meer en beter gespreide inkomsten per jaar. Verder zijn er de NESCAFÉ-landbouwkundigen die de koffieboeren leren duurzame landbouwtechnieken toe te passen voor een optimale opbrengst.

BETERE KOFFIEPLANTJES
BETERE KOFFIEPLANTJES
Wereldwijd zijn er meer dan 160 miljoen koffieplantjes gratis uitgedeeld. Ons streven is om in 2020 dit aantal te verhogen naar 220 miljoen plantjes.
TRANSPARANTIE
TRANSPARANTIE
De koffieboeren krijgen meer inzicht in de koffieprijzen en er wordt toegang verstrekt tot marktinformatie en een bankrekening.
HUN GEMEENSCHAP

RESPECT VOOR HUN GEMEENSCHAP

Om als koffiebedrijf succesvol te zijn, zijn de bedrijfsresultaten net zo belangrijk als de waarde voor de samenleving waarin wij werken. Dat is eigenlijk best logisch. Zonder gemeenschappen die koffiebonen produceren, is er geen koffie. Daarom willen we de algehele welvaart binnen deze gemeenschappen verbeteren en de kwaliteit van het leven verhogen.

Voor ons is het logisch dat vrouwen gelijke kansen krijgen, maar dat is niet overal zo. Vandaar dat we bijvoorbeeld Woman Empowerment-projecten initiëren om het leven van vrouwen positief te veranderen. Ook ondersteunen we ouders en verzorgers op hun reis om gezondere kinderen op te voeden door het Healthier Kids-initiatief.

HEALTHIER KIDS PROGRAMMA
Het is onze ambitie om in 2030 50 miljoen kinderen te helpen gezondere levens te leiden. Zo wordt er in koffieproducerende landen, zoals Indonesië, middels dit programma uitgebreide voedingseducatie geboden, inclusief kennis van voeding, hygiëne en het milieu.
WOMAN EMPOWERMENT
Maak kennis met Bamba Nihigbe Jeanette. Ze is weduwe en moeder van drie kinderen. Dankzij haar inkomsten uit koffie kunnen haar kinderen naar school. In 2013 oogstte haar plantage van drie hectare 500 kg koffie. Met onze trainingen heeft ze dat in 2016 verhoogd naar 1300 kg. Haar succes was een inspiratie voor de gemeenschap.
HEALTHIER KIDS PROGRAMMA
HEALTHIER KIDS PROGRAMMA
Het is onze ambitie om in 2030 50 miljoen kinderen te helpen gezondere levens te leiden. Zo wordt er in koffieproducerende landen, zoals Indonesië, middels dit programma uitgebreide voedingseducatie geboden, inclusief kennis van voeding, hygiëne en het milieu.
WOMAN EMPOWERMENT
WOMAN EMPOWERMENT
Maak kennis met Bamba Nihigbe Jeanette. Ze is weduwe en moeder van drie kinderen. Dankzij haar inkomsten uit koffie kunnen haar kinderen naar school. In 2013 oogstte haar plantage van drie hectare 500 kg koffie. Met onze trainingen heeft ze dat in 2016 verhoogd naar 1300 kg. Haar succes was een inspiratie voor de gemeenschap.
DE PLANEET

RESPECT VOOR ONZE PLANEET

Om koffie te kunnen blijven verbouwen, moeten we goed met onze planeet omgaan. We moeten de planeet beschermen door onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarom trainen we de boeren in nieuwe duurzame landbouwtechnieken, zodat we minder van onze planeet vragen terwijl de kwaliteit en productie van de koffieplanten worden verbeterd. Ook onze koffieplantjes leveren hier een positieve bijdrage aan, doordat deze meer ziekteresistent zijn en daardoor minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben

MINDER WATERGEBRUIK
NESCAFÉ traint duizenden boeren in Vietnam om het watergebruik met 40% te verminderen. Middels zo’n training wordt er geprobeerd de waterschaarste aan te pakken.
PLAATSELIJKE BESPROEİİNG
Pham heeft 20.000 Vietnamese boeren geholpen om de neerslag en bodemvochtigheid te meten met blikken en plastic flessen. Nu besproeien ze gewassen alleen wanneer het nodig is.
HEALTHIER KIDS PROGRAMMA
MINDER WATERGEBRUIK
NESCAFÉ traint duizenden boeren in Vietnam om het watergebruik met 40% te verminderen. Middels zo’n training wordt er geprobeerd de waterschaarste aan te pakken.
WOMAN EMPOWERMENT
PLAATSELIJKE BESPROEİİNG
Pham heeft 20.000 Vietnamese boeren geholpen om de neerslag en bodemvochtigheid te meten met blikken en plastic flessen. Nu besproeien ze gewassen alleen wanneer het nodig is.
ONS STREVEN

OP NAAR 100% RESPONSIBLY SOURCED KOFFIE

84% van de NESCAFÉ Dolce Gusto koffie in Nederland wordt op dit moment op een verantwoorde manier verbouwd. En we zijn hard op weg om wereldwijd onze koffieproductie volledig verantwoord te laten verlopen
DUURZAAMHEID

DUURZAME PRODUCTIE VAN KOFFIEBONEN

Wij definiëren Responsibly Sourced-koffie (verantwoord ingekochte koffie) als koffie die aan onze Responsible Sourcing Guidelines* voldoet en is gevalideerd door een derde partij. We werken hiervoor samen met bedrijven als 4C, Rainforest Alliance en UTZ. 4C is een onafhankelijk verificatiesysteem in de koffie-industrie. Deze validatie bestaat uit een aantal richtlijnen waar koffieboeren aan moeten voldoen. Deze richtlijnen gaan over zaken die je kunt controleren, zoals de verantwoorde omgang met bestrijdingsmiddelen, arbeidsomstandigheden, het milieu en veiligheid. Door onder meer samen te werken met de 4C Association weten we welk percentage van onze koffiebonen op een duurzame manier geproduceerd wordt.

*Je vindt onze Responsible Sourcing Guidelines hier.

Door naar recyclen
Smart Capsule

Veelgestelde Vragen

Hoe kan ik als klant van NESCAFÉ Dolce Gusto recyclen?

Bij je bestelling in onze webshop kun je gratis een recyclezak bestellen. Hierin kun je de gebruikte capsules verzamelen. Tip: zorg dat je het water er zoveel mogelijk uit laat lekken. Dit is beter voor het milieu omdat het gewicht scheelt in transport, en tevens voor minder energieverbruik voor het drogen van de koffie in de verwerking.

Waarom moet ik mijn capsules laten uitlekken?

Dit is uiteindelijk beter voor het milieu. Door het uitlekken van de capsule wordt de capsule minder zwaar en dit scheelt energie tijdens het transport. Daarnaast wordt er energie bespaart tijdens het verwerkingsproces omdat we minder water hoeven te verdampen.

Waar kan ik mijn gevulde zak inleveren?

Je kunt je gevulde zak inleveren bij één van de ruim 850 inleverpunten van UPS. Klik hier voor een kaart en vind jouw dichtstbijzijnde inleverpunt.

Hoeveel capsules passen er in een recyclezak?

Op de zak hebben we een lijn aangegeven. Tot deze lijn kun je je zak vullen met capsules, dat zijn er 75 tot 100. Mocht het je lukken om er meer cups in te krijgen. Dan horen we dat graag.

Doen alle capsules van NESCAFÉ Dolce Gusto mee?

Ja. Je kunt alle capsules van het merk NESCAFÉ Dolce Gusto inzamelen en inleveren. Koffie, melk, thee, chocolade… Alle smaken zijn geschikt om te recyclen.

Mag ik ook capsules van andere merken verzamelen in jullie zak?

Het recycling programma is ontworpen met NESCAFÉ Dolce Gusto capsules in gedachten. We kunnen geen uitspraak doen over capsules van andere merken, want we weten namelijk niet wat hun samenstelling is. Daarom kunnen we niet zeggen of zij geschikt zijn.

Wat gebeurt er met het gerecyclede plastic en de koffieresten?

De koffieresten worden samen met ander organisch afval tot biogas en compost geproduceerd. Het compost wordt gebruikt in de landbouw en op het biogas rijden o.a. bussen uit het openbaar vervoer. Het plastic wordt gebruikt voor het maken van speeltoestellen.

Waarom gebruikt NESCAFÉ Dolce Gusto plastic voor de capsules?

Het plastic in de capsule zorgt ervoor dat onze koffie luchtdicht verpakt kan worden, er hoge druk kan worden opgebouwd in de capsule, en de koffie op hoge temperatuur kan worden bereid.

Hoe worden capsules van NESCAFÉ Dolce Gusto gerecycled?

De capsules worden op één plek verzameld en bij voldoende volume verwerkt. Tijdens de verwerking worden de plastic recyclezakken losgescheurd en samen met de capsules gescheiden van de koffie. Na de verwerking blijft er koffie residu en een mix van gemalen plastic met een klein percentage aluminium over. De koffie wordt gebruikt om biogas te produceren en voor compost waarmee akkers vruchtbaar worden gemaakt. Het restant plastic wordt verwerkt in speeltoestellen.

Kan ik ook een losse recyclezak bestellen op de webshop?

Nee, helaas kun je geen losse recyclezak in de webshop bestellen. We raden je aan om hierover even contact op te nemen met onze consumentenservice op 0800 365 2348 (optie 2).

Waaruit bestaat een capsule? Kun je alles van de capsule recyclen?

De capsule bestaat uit koffie/melk, plastic en een klein beetje aluminium. De koffie en melk wordt omgezet in biobrandstof en compost. Door de zeer kleine hoeveelheid aluminium kan dit gemixed worden met het plastic. Hiermee ontstaat een product wat toepasbaar is.

Wat doen jullie naast recycling nog meer voor duurzaamheid?

Wereldwijd werken wij samen met de 4C Association om ervoor te zorgen dat de koffiebonen die we gebruiken op een duurzame manier geproduceerd worden. En met succes, want 90% wordt op dit moment duurzaam verbouwd. Maar we zijn er nog niet. Daarom hebben wij samen met onze handelspartners een wereldwijd trainingsprogramma ontwikkeld om koffieboeren van over heel de wereld te trainen in duurzame landbouw. Samen zijn we op weg gaan naar 100% duurzame koffie.