Skip navigation

Duurzame landbouw bespaart water en verhoogt de winst in Ethiopië

Het ligt misschien voor de hand, maar het ontwikkelen van duurzame landbouw werkt het beste door het ter plekke, dus op de plantages zelf, te stimuleren. Dat hebben we zelf ervaren.

NESCAFÉ en haar partners werkten daarom samen met een gemeenschap van koffieboeren in een koffieregio in Ethiopië. De samenwerking richtte zich op het ontwikkelen van een beter systeem om de koffiebonen te ontdoen van hun pulp. Om daarmee ook de opbrengsten en de toekomstverwachtingen van de gemeenschap te garanderen.

Het doel

Het dorpje Hama, gelegen op 500 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba, staat bekend om het verbouwen van Yirgacheffe Arabica, een van de beste koffiesoorten ter wereld. Ondanks de hoge kwaliteit van hun koffie werden de lokale koffieboeren geconfronteerd met een vicieuze cirkel van afnemende oogsten en groeiende schulden.

Hoe kwam dat? Voordat we met ons project van start gingen, hadden de koffieboeren vaak geen geld meer voordat de nieuwe oogst rijp en verkoopklaar was. Dit had tot gevolg dat ze niet meer voor hun plantages zorgden of dat ze geld gingen lenen ter waarde van de oogst van het komende jaar. Hierdoor kwamen ze steeds dieper in de schulden.

We moesten dus een manier zien te vinden om de kasstromen van de koffieboeren te verbeteren en de kosten te verlagen zodat hun winsten zouden verbeteren. Tegelijkertijd wilden we ze ook helpen bij het opzetten van duurzame landbouwmethodes.

Onze bijdrage

De leden van het projectteam hebben vervolgens het ontpulpingsproces dat enorm verspillend was, volledig herzien. De dorpsbewoners gebruikten heel ouderwetse machines om de koffiebonen te ontdoen van hun pulp. Hiervoor was veel water nodig.
Bovendien werd het overgebleven pulp, dat waardevol kan zijn als compost, zo niet alleen verspild, maar vervuilde het ook de rivieren. Dit druist natuurlijk volledig in tegen duurzame landbouw.

Het projectteam besloot om moderne ontpulpingsmachines uit Zuid-Amerika in te voeren, een primeur in Ethiopië. Waar de traditionele machines tot wel 50 of 60 liter water verbruikten voor iedere kilo gedroogde koffie, hadden de nieuwe machines slechts 2 of 3 liter nodig. En dat niet alleen: met behulp van verbeterde technieken kon de vruchtpulp uit de wasinstallatie worden omgezet in bruikbaar compost voor de landbouwers. Tegelijkertijd maakte een fulltime landbouwkundige de koffieboeren vertrouwd met het gebruik van efficiëntere en milieuvriendelijkere landbouwmethodes.

De toekomst van duurzaamheid

Het project was zo succesvol dat de lokale koffieboeren vertrouwen kregen in de landbouwkundige. Ook zagen zij de voordelen in van duurzame landbouw. Ze zijn begonnen met het diversifiëren van hun gewassen. In de lente kweken ze nu ook groenten en houden ze vee om vet te mesten. Door in ezels en paarden te investeren, kunnen de boeren nu ook zelf hun rode koffiebessen naar de maalinstallatie brengen. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van tussenpersonen en zijn koffieboer en koffieverwerker dichter bij elkaar gekomen. Dit komt ten goede aan de kwaliteitscontrole van de koffiebessen die naar de ontpulpingsinstallatie worden gebracht.

Het Nestlé-team huurde ook een installateur in om de nieuwe machines te installeren en de lokale bevolking te leren ermee om te gaan. De wasinstallatie bleek zo'n succes dat er nog meer besteld zijn door een coöperatie vereniging. Nestlé leverde technische ondersteuning voor de installatie ervan.